Weerbaarheid en verbinding: training voor kinderen én volwassenen

Jouw uitstraling als ouder is voor je kinderen en pubers erg belangrijk.  Je gezinsleden ervaren en zien jouw uitstraling, houding en intenties via wat jij hen duidelijk maakt: Straal jij rust uit, dat kom je sterker over, en hoef je minder te doen om jezelf toch krachtig te manifesteren. Waarschijnlijk komen je kinderen dan ook tot rust bij jou.
Toon jij gejaagd, gaat je stem bijvoorbeeld steeds meer de hoogte in en voel je stress, dan is het niet gek dat je omgeving daar op reageert; bijvoorbeeld door zelf juist onverschilliger te gaan tonen (compensatie van de stress) of zelf mee te gaan stressen en hoog of hard te gaan praten en ongeconcentreerd te handelen.

Vaak voelt je manier van handelen niet als iets waar je keuze in hebt, maar gelukkig kan je hier wel degelijk zelf veel invloed op uit oefenen:
De Kinderbrigade biedt psycho-fysieke training voor kinderen en volwassenen. Hierbij  gebruiken we oefeningen die je eerst laten ervaren en vervolgens leren hoe je zowel krachtig, zelfverzekerd én liefdevol kan zijn in omgang met anderen en jezelf.

De oefeningen kunnen je helpen met het ontwikkelen van:

  • Oog voor je lichaamsbewustzijn; ga ik over mijn eigen grenzen heen of voel ik me comfortabel
  • Je uitstraling naar anderen, zowel naar andere volwassenen als naar je kind(eren).
  • Hoe verbind je je liefdevol met anderen terwijl je ook de regie over je eigen wensen behoudt.
  • Het op een respectvolle en duidelijke manier leren aangeven van jouw grenzen en het (h)erkennen van die van anderen
  • Behoud van energie en kracht in ons prikkelrijke en soms hectische leven van alledag.

De oefeningen die in deze training worden aangeboden zijn gebaseerd op het gedachtengoed van Rots en Water. Een aantal van deze oefeningen onder begeleiding zelf uitvoeren en de kracht ervan ervaren, toegespitst op jullie unieke situatie en hulpvraag, brengt je verder. Doordat er veel wordt gedaan en ervaren en naar verhouding minder wordt ‘gepraat over’ zijn de trainingen geschikt voor iedereen, ook voor kinderen en ouders die liever doen dan praten.

De Kinderbrigade biedt  de training ‘Weerbaarheid en verbinding’ op de volgende manier:

  • Coaching van ouder(s) (sessie trainer/ouder, trainer/ouders)
  • Coaching van ouder(s) en kind(eren) (sessie trainer/ouder(s), gevolgd door ouders-kind met begeleiding van de trainer)
  • Individuele coaching van (jong) volwassen. Maximaal 4 sessies.
  • Individuele coaching van kinderen (vanaf zes jaar)  Maximaal 4 sessies.Wil je meer weten over de geweldige manier waarop deze training ook jouw gezin meer vertrouwen, assertiviteit en verbinding kan geven? Neem contact op dan bespreken we de mogelijkheden voor een traject(je) op maat: lopendezaken@kinderbrigade.nl