Psychologische begeleiding

 

Oog voor het probleem, zicht op de oplossing

 • Je maakt je zorgen over de ontwikkeling van je kind?
 • Het gedrag dat je kind laat zien is niet wat je van hem of haar kent en je weet niet wat hier aan te doen?
 • De situatie thuis is niet zoals je graag zou willen en je hebt het gevoel dat je kind daar onder lijdt?
 • Je kind kan niet meekomen op school of heeft problemen met leren?
 • Of je hebt vanuit school of een andere instantie te horen gekregen dat je kind daar ongewenst of (sociaal) afwijkend gedrag vertoont en is je aangeraden daar hulp voor te zoeken?

De Kinderbrigade helpt.
Want hoewel jij je kind het beste kent is het soms voor jou als ouder ook moeilijk om in te schatten of het gedrag van je kind nu wel of niet binnen de grenzen van ‘het normale’ valt en of er hulp nodig is. Er kunnen immers omstandigheden zijn waardoor je zelf niet in staat bent objectief naar gedrag te kijken. En er kunnen verschillende oorzaken zijn die ervoor zorgen dat je kind niet reageert zoals je gewend bent. Bijvoorbeeld na een scheiding, jaloezie onder broertjes en zusjes, een verlies in het gezin, ruzie met een (ex)gezinslid of problemen op school. Of je kind lijkt helemaal geen contact meer met jou te maken. Of je zit zelf ‘niet lekker in je vel’ en weet niet meer hoe je je kind kunt helpen.

Soms zit je kind ‘gewoon’ even in een fase waarin er veel op hem/haar afkomt en is dit te merken in zijn reacties naar de omgeving. De ene keer maak je je terecht zorgen en is actie geboden, een volgende keer is de geruststelling dat het goed komt en het begrijpen van de oorzaken voor het gedrag al genoeg om zoveel rust of duidelijkheid in te bouwen dat het gedrag inderdaad afneemt.

De Kinderbrigade kijkt met je mee en biedt een traject op maat. Persoonlijk, met oog voor jullie specifieke situatie en omstandigheden.

Voor wie?
De Kinderbrigade biedt individuele begeleiding aan kinderen en jongeren, in de leeftijd van 0 tot ongeveer 23 jaar en hun gezin, die hulp nodig hebben bij grote en kleine problemen. Deze begeleiding is bijvoorbeeld geschikt voor kinderen en jongeren met:

 • Aandachts- en werkhoudingsproblemen
 • Leerproblemen en problemen op school
 • Angsten en onzekerheid
 • Gevoelens van boosheid of somberheid
 • Pestproblematiek (pesten of gepest worden)
 • Niet meer naar school willen, of bijvoorbeeld niet meer willen logeren
 • Afwijkend eet- of slaapgedrag
 • Rouwverwerkingsproblematiek na een verlies of echtscheiding
 • Druk of oppositioneel gedrag
 • Veranderd of ‘vreemd’ gedrag, bijvoorbeeld na een ongeluk of trauma
 • Begeleiding bij het leren omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel
 • Begeleiding bij het leren omgaan met een handicap of langdurige ziekte

Het doel
Een begeleidingstraject ‘op maat’ rekening houdend met de interesses, mogelijkheden en beperkingen van het kind of de jongere en het gezin. De begeleiding is speels, oplossingsgericht en persoonlijk. De ouders worden zoveel mogelijk meegenomen in dit proces, zodat zij met meer zelfvertrouwen met hun kind om kunnen gaan.

De opbrengst

 • Een blijer kind dat beter in staat is zich te uiten naar volwassenen en/of leeftijdgenoten.
 • Een kind dat beter in staat is aan te geven wat het nodig heeft
 • Meer inzicht in de oorzaken die hebben geleid tot de situatie waarvoor hulp werd gevraagd.
 • Meer inzicht in datgene wat je zelf kunt doen om je kind zo goed mogelijk te begeleiden.
 • Handvaten die ervoor zorgen dat de kans op succeservaringen in de toekomst voor je kind groter is.

Begeleiding door De Kinderbrigade betekent

 • Persoonlijke en positieve benadering
 • Je kind of tiener wordt niet onnodig ‘gelabeld’ of ‘bestempeld’. Het krijgt de hulp die het nodig heeft om verder te komen.
 • Geen verwijzing van de huisarts nodig
 • Gedeeltelijke of volledige vergoeding door de ziektekostenverzekering
 • Hulp op korte termijn
 •  Inzetbaar in een groot gedeelte van de randstad
 • Snel en zichtbaar resultaat *
 • Tevreden kinderen en gezinnen (lees meer)

Neem contact op met De Kinderbrigade en leg vrijblijvend je vraag voor aan Drs. Suzanne de Roos (Pedagoog, Onderwijskundige, Therapeut,Video-coach)
telefoonnummer: 06-24 15 00 28

Bij ‘geen gehoor’ ben ik onderweg. Spreek dan a.u.b. een boodschap in. Je wordt dan z.s.m. teruggebeld.

Over hulp moet je niet alleen lezen, je moet het ook ervaren. Andere ouders en kinderen deden dit al en schreven erover om jou te helpen:
Ga naar reacties van geholpen gezinnen.

*Over snel en zichtbaar resultaat wil ik graag eerlijk en transparant zijn: de beste (en vooral snelste) resultaten rond opvoed- en ontwikkelingsvragen worden bereikt met  ouder(s) die gedreven zijn om doelmatig, regelmatig en stelselmatig te werken met de tips en adviezen. Ook als dat lastig is, ook als er tijd voor ingeruimd moet worden. We stemmen de hulp zo af dat je je als ouder goed ondersteund voelt. Alle betrokken zijn belangrijk. We werken als een team!  🙂